Yhteistyö
Verkostoituminen ja yhteistyö
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto:
www.hel.fi/hki/sosv/fi/vammaistyo
Helsingin kaupungin terveyskeskus:
www.hel.fi/terveyskeskus
Helsingin kaupungin maahanmuuttajaosasto:
www.hel.fi/sosv
Maahanmuuttajien neuvontapiste (Sosiaalivirasto, Itainen sosiaaliasema): www.virka.fi/fi/info/ru
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (FARO):
www.faro.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö:
www.minedu.fi/OPM/
Monikulttuurinen psykososiaalipedagoginen keskus:
www.yhteisetlapsemme.fi/DATAmpsp/index.html
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL):
www.stkl.fi
Vanhustyön keskusliitto:
www.vanhustyonkeskusliitto.fi
Suomen Punainen Risti:
www.redcross.fi/aktiivit/osastot/helsinki-uusimaa/hyvinkaa
Yksinhuoltajaliitto, Hyvinkään osasto:
www.yyl.fi
Hyvinkään sosiaalitue:

www.hyvinkaa.fi/Mamu-sivut/Sosiaaliturva/
 

Copyright © 2011 by Maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistys Ry   |   LKdesign
    YHTEIST